A szerződés tárgya:

Az adott árucikk jellemzőit a hozzátartozó termékleírásból tudhatja meg részletesen. A termékleírásokat, sajtóbejelentéseket a gyártóktól kapjuk, így ezek pontatlanságáért felelősséget vallalni nem tudunk. A termékekhez kapcsolódó fotók helyenként illusztrációk, így a tényleges termékek ettől eltérhetnek.

A termék vételára mindig az adott áru mellett feltüntetett bruttó (áfás) ár. A feltűntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.

Fizetési módok:

1. A termék házhozszállítása esetén az áruátvételkor történik a fizetés a kézbesítő futárnak, postai alkalmazottnak.

Szállítási idő: Kb. 48-72 óra

Cégünk a beérkezett megrendeléseket, raktárkészleten lévő termékek esetén, legkésőbb 1 munkanapon belül átadja a futárszolgálatnak, aki általában a következő munkanap kikézbesíti azt a megrendelőnek . A csomag feladása előtt a megrendelés feldolgozásáról E-mailben értesítjük. A szállítási díj tartalmazza a csomagolás költségét is.

Házhozszállítás:

A házhozszállítás költsége bruttó 990 forint, előre utalás esetén 690 forint. Fontos, hogy a csomag átvételekor tételesen ellenőrizze annak hiánytalan tartalmát, valamint a doboz sértetlenségét, mert az átvétel utáni sérülésekre, valamint hiányosságokra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Kiszállító futár cég: http://www.dpd.com/hu

Vásárlástól való elállás joga:

A vevő a szerződéstől az áru kézhezvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Ebben az esetben az eladó a kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb a visszaszolgáltatást követő harminc napon belül visszatéríti. A vásárlástól való elállás joga személyes átvétel esetén nem érvényesíthető.

Amennyiben az árucikk sérült, vagy viseletes állapotban van, az eladó kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését, ill a megtagadhatja az áru visszavásárlását. Olyan egyedi termékek és szolgáltatások esetén, amelyek a Megrendelő külön kívánságára egyedileg kerülnek legyártásra, nem érvényesíthető a vásárlástól való elállás joga.

Garancia és szervíz:

Termékeinket a hivatalos magyarországi márkaképviseletek garantált minőségű szakszervíz hálózatai szervizelik a garanciális jogszabályoknak megfelelően.
A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség állásfoglalásai:

Nem hozható forgalomba az a termék, amelyet a szükséges magyar nyelvű vásárlási tájékoztatóval nem láttak el.

Magyar nyelvű használati útmutató:

- A jogszabályban előírt termékeknél az idegen nyelvűvel azonos tartalmú magyar nyelvű használati útmutatót kell a fogyasztók számára biztosítani.

- Nem fogadható el az a magyar nyelvű pár soros útmutató, melynek idegen nyelvű változata jóval több oldalszámú a magyar nyelvű útmutatónál. Nem elég tehát egy rövidített változatot készíteni az idegen nyelvű útmutató alapján és a többit a vásárló találja ki.

A jótállásról és a szavatosságról:

A jótállás keretében az eladó arra vállal kötelezettséget, hogy a jogszabályban vagy az általa meghatározott idő alatt a termék hibátlanul fog működni. Csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítani tudja, hogy a vásárló rendellenesen használta a terméket, illetve a termék valamilyen külső behatás következtében romlott el.

A termék cseréje:

Ha a termék a vásárlásától számított 3 napon belül meghibásodott, a vásárló kívánságára azt azonos típusú új termékre kell kicserélni. Ha cserére nincs lehetőség, a vásárló választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat vissza kell fizetni, vagy a vételárkülönbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell részére kiadni. Ezt a fogyasztó dönti el.

Fontos!

A 3 napos cseregarancia nem a termék azonnali cseréjét jelenti, hanem a termék javítás nélküli cseréjét.

Egyes esetekben nem dönthető el azonnal egyértelműen, hogy a termék valóban hibás, vagy sem. Ezekben az esetekben a cseréhez a szakszerviz szakvéleményére van szükség, így jegyzőkönyv ellenében a termék átvételre kerül. Amennyiben a készülék valóban hibás, abban az esetben nem megjavításra kerül, hanem egy új készüléket biztosítunk helyette.

Ha a hiba 72 órán túl jelentkezik:

Forduljunk a jótállási jegyen megjelölt szakszervizek egyikéhez. Nem kijelölt szervizhez ne forduljunk, mert tevékenysége idegen beavatkozásnak minősül és a jótállás megszűnését eredményezheti.

Adatvédelem:

A Wellness-design a vele kapcsolatba került ügyfelek adatait bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át. Hírlevelet csak az erre a szolgáltatásra feliratkozott érdeklődőknek küld ki.

Jogi nyilatkozat:

A hatályos jogszabályok szerint, termékeinkhez az alábbiakat biztosítjuk:

magyar nyelvű használati útmutatót

magyar nyelvű garancialevelet

magyarországi szervizhátteret

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség állásfoglalásai:

* A jogszabályban előírt termékeknél az idegen nyelvűvel azonos tartalmú magyar nyelvű használati útmutatót kell a fogyasztók számára biztosítani.

* Nem fogadható el az a magyar nyelvű pár soros útmutató, melynek idegen nyelvű változata jóval több oldalszámú a magyar nyelvű útmutatónál. Nem elég tehát egy rövidített változatot készíteni az idegen nyelvű útmutató alapján és a többit a vásárló találja ki.

* Nem hozható forgalomba az a jogszabályban előírt termék, amelyet a szükséges magyar nyelvű vásárlási tájékoztatóval nem láttak el.
Termékeinre a magyarországi márkaképviseletek biztosítják a részletes felhasználói kézikönyvet és a garantált minőségű szakszervíz hálózatot.

Szavatosság:

A szavatosság az áru, szolgáltatás rendeltetésszerű használatáért meghatározott ideig való jótállás.

A vásárló:

A szavatossági igény vásárlói benyújtásának határideje 2003. július 1-tól 2 évre nőtt.

A vásárlástól számított első hat hónapban jelentkező hiba esetén a kereskedő köteles bizonyítani, hogy a hiba a vásárláskor nem volt benne a termékben, hogy a hiba nem a teljesítéskor is meg lévő körülmények miatt keletkezett, hanem az áru rendeltetésellenes használata okozta. A Rendelet több kötelezettséget is felállít a kereskedő részére: mindenekelőtt a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyen rögzítenie kell a vásárlás tényét, illetoleg a kifogás beazonosításához szükséges adatokat, továbbá amennyiben a kifogást a fogyasztó igényétől eltérően rendezi, ennek indokát is.

Szükségképpen szakvélemény beszerzésével lehet minden kétséget kizáróan igazolni azt, hogy a meghibásodás nem gyártási hiba eredménye.
A törvény vélelem miatt az első hat hónapban a kereskedő köteles bizonyítani, és a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget viselni - így a szakvélemény beszerzési költségét is.

Hat hónap leteltével a bizonyítási teher megfordul és a továbbiakban nem a kereskedőnek kell a hiba keletkezési körülményeit bizonyítania, és ennek a bizonyításnak a keretében az esetlegesen szükséges szakvéleményt beszereznie, hanem - a Rendelet vonatkozó rendelkezései értelmében - a fogyasztó közvetlenül fordulhat a Főfelügyelőséghez.

Ez esetben a fogyasztónak tudnia kell azt, hogy egyrészről a vizsgálat költségeit neki kell megelőlegeznie és az csak abban az esetben jár vissza neki, ha a kifogása alaposnak minősült. A vizsgálati díjat - mivel ez esetben az a szavatossági igény teljesítésével kapcsolatban felmerült költségnek minősül - a kereskedő köteles visszatéríteni, de a visszatérítési kötelezettséget az FVF nem állapíthatja meg, csak a bíróság.

A jogérvényesítés elévülési ideje:

A tartós használatra rendelt termékeknél a szavatosság elévülése három év letelte után következik be. b.. nem tartós cikkeknél hat hónap után évül el a szavatossági igény. Azaz ezen idő alatt élhet jogaival a fogyasztó. Azoknál a termékeknél, amelyeknél egy év a jótállási ido, további két esztendeig, azoknál pedig, amelyeknél kettő év a jótállás időtartama, további egy évig érvényesíthető a szavatosság.

A nem tartós használatra rendelt termékeknél (például: táska) a szavatosság alapján érvényesíthető jogok általános elévülése hat hónap. Ha a vásárló e hat hónap alatt menthető okból nem tudja szavatossági jogait érvényesíteni így különösen, ha a hiba, jellegénél, avagy a dolog természeténél fogva hat hónapon belül nem volt felismerhető - szavatossági jogait a teljesítéstől (vásárlástól) számított egy évig érvényesítheti.

Az EU-ban a szavatosság az alábbiakra terjed ki:

a.. az áru nem alkalmas a használatra;

b.. teljesen más árut szállítanak, mint amit a fogyasztó rendelt;

c.. hiányzik a használati utasítás;

d.. kevesebb áru érkezik, mint amennyit a fogyasztó rendelt;

e.. hibás teljesítésnek minősül a szolgáltatott áru szakszerűtlen összeszerelése is, ha a szerelés szerződéses kötelezettség, és azt a kötelezett vagy olyan személy végezte el, akinek magatartásáért a kötelezett felelős;

f.. a kötelezett felel akkor is, ha az áru összeszerelését a szerződésnek megfelelően a jogosult végezte el, de a szakszerűtlen összeszerelés a használati útmutató hibájára vezethető vissza.

A fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely ezektől a rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el.

A minőségi vagy mennyiségi hibáért kellékszavatossággal, a jogi hibáért jogszavatossággal tartozik a kötelezett (aki lehet a gyártó, a forgalmazó vagy a kereskedő). Jogi hibának minősül, ha a hibátlan teljesítés ellenére a jogosult nem szerzi meg mindazon jogokat, amelyek át jogszabály vagy szerződés alapján megilletnék.

Ha a termék nem felel meg a szerződésnek, a fogyasztót a következő szavatossági jogok illetik meg: a Ptk. módosítása a fogyasztók számára előnyös irányba változtatta meg jogérvényesítés sorrendjét. A korábbi szabályozás szerint a fogyasztó elsősorban a hiba kijavítását, illetőleg megfelelő árleszállítást kérhetett, és csak abban az esetben kérhette az áru kicserélését, ha a hiba nem volt rövid idő alatt (8 napon belül) értékcsökkenés nélkül kijavítható, vagy a kijavítás a jogosult érdekeinek sérelme nélkül nem volt lehetséges.

Egyrészt az új szabályozás alapján a fogyasztó már első körben választhat, hogy kijavítást vagy kicserélést kér, tehát a kicserélés, mint igény teljesítésének nem feltétele a javíthatatlanság. A fogyasztó választási lehetősége csak akkor korlátozott, ha a kicserélés lehetetlen (pl. nincs azonos vagy hasonló termék a kereskedő készletében) vagy ha a csere aránytalan többletköltséget eredményezne (pl. azonnal és minimális
költségigénnyel járó javíthatóság esetén).

Másrészt az szabályozás alapján a szavatossági jogok érvényesítésének sorrendjében második helyre került az árleszállítás igénylésének a lehetősége, illetőleg az elállás (azaz a vételár visszakövetelése), mely utóbbira akkor kerülhet sor, ha a jogosultnak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, illetőleg ha a korábbi igények teljesítését a kötelezett nem vállalja vagy nem tudja teljesíteni. Fontos szabály ugyanakkor, hogy jelentéktelen hiba miatt nincs helye elállásnak.

Távollévők között kötött szerződést (pl. interneten keresztüli rendelés) valamint az ezzel kapcsolatos elállás jogait a 17/1999. kormányrendelet tartalmazza.

A webáruház üzemeltetőjének adatai:

Cég neve: Wellness Design

Ügyintéző: Rostás Zsolt

Adószám: 67050356-1-34

Engedélyszám: 42890888

7400 Kaposvár Egyenesi út 5.

Telefon: +36 20 951 00 00, +36 82 55 55 05

Fax.: +36 82 55 55 01

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Webcím: http://wellnessdesign.hu

 

2011 asztma.eu | design: honlap-keresooptimalizalas.hu